• 24/11/20  PM (GMT+7)
 • 7886

Hướng dẫn cách chơi

 • Hướng dẫn nạp tiền
 • Hướng dẫn cài ngân hàng
 • Hướng dẫn đăng ký
 • Chuyển giao tiền qua trò chơi
 • Hướng dẫn rút tiền

Nạp tiền qua ngân hàng

 • Bước 1-Đăng nhập vào tài khoản game

 • Bước 2-Click chọn [ nạp tiền ]

 • Bước 3-Click chọn [ nạp tiền ], Click chọn ngân hàng bạn nạp, hiện thị số tài khoản bạn chuyển tiền vào thành công, sau đó điền số tiền và ghi chú vào, nhấn [ GỬI ]

Nạp tiền qua momo

 • Bước 1-Đăng nhập tài khoản game

 • Bước 2-Click chọn mục [ nạp tiền ]

 • Bước 3-:Click chọn [ nạp MOMO ], màn hình xuất hiện số tài khoản , bạn chuyển tiền vào số tài khoản xong, điền số tiền bạn nạp, và Click chọn [ GỬI ]

Nạp tiền qua help2pay

 • Bước 1-Đăng nhập tài khoản game

 • Bước 2-Click chọn [ nạp tiền ]

 • Bước 3- Chọn [HELP2PAY] , tiếp tục click chọn ngân hàng bạn nạp, nhập số tiền vào và nhấn [Gửi]

 • Bước 4-Màn hình sẽ di chuyển bạn qua trang ngân hàng, bạn điền chính xác tên đăng nhập và mật khẩu ngân hàng của bạn, Click chọn [ tiếp tục ]

 • Bước 5-Điền mã xác nhận ngân hàng gửi về điện thoại của bạn, Click chọn [ xác nhận ], như vậy bạn đã nạp tiền thành công

Hướng dẫn cài ngân hàng

 • Bước 1-Đăng nhập tài khoản game

 • Bước 2-Click chọn 【nạp tiền] để điền tài khoản ngân hàng

 • Bước 3-Click chọn 【nạp tiền] để điền tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn đăng ký

 • Bước 1-Nhấn nút mở trình duyệt web lên

 • Bước 2-Nhập đường link win3888.com và đến trang web

 • Bước 3-Sau đó, nhần vào nút đăng ký theo hướng dẫn bên trong hình

 • Bước 4-Điền đầy đủ tất cà thông tin, lưu ý thông tin đăng ký phải chính xác. Sau đó nhấn 【Gửi】, tài khoản bạn đã đăng ký thành công

Chuyển giao tiền qua trò chơi

 • Bước 1-Click chọn dấu 3 gạch phía góc trái màn hình

 • Bước 2-Click chọn [ Chuyển giao ]

 • Bước 3-bạn muốn chuyển tiền từ đâu qua đâu chỉ cần click chọn vào , sau đó điền số tiền muốn chuyển, Click chọn [Gửi]

Hướng dẫn rút tiền

 • Bước 1- Đặng nhập vào tài khoản game

 • Bước 2- Click chọn [ Rút tiền ]

 • Bước 3- Click chọn [ Rút tiền ] Điền số tiền bạn muốn rút, click [ GỬI ]